Arapça

Arapça Öğretim Görevlisi

Abdulmonem Salah Sayed MOUHAMAD

abdulmonem.mouhamad@ihu.edu.tr

2006 senesinde Kahire Üniversitesi Dâru’l-Ulûm fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı ile İslâmî İlimler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitenin eğitim çalışmaları enstitüsünden yabancılara Arapça eğitimi diplomasını elde etti. Ardından Dâru’l-Ulûm fakültesinde sarf, nahiv ve aruz bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca yabancılara Arapça eğitimi alanında doktora yapmak için İstanbul Üniversitesi’ne başvurdu. 11 sene boyunca Arapça eğitimi alanında çalıştı. Elliden fazla uyruktan öğrencilere ders verdi. “Dünya İçin Arapça Serisi”, “Dünya İçin Arapça”, “Arapça Konuşma” ve “Özel Amaçlar İçin Arapça Serisi” isimli kitapların yazılmasında görev aldı. Aynı şekilde Kahire Amerikan Üniversitesi heyetinin “Temel Kitap” adlı eserin geliştirilmesine katkı sağladı. Dubai, Kahire ve İstanbul’da bulunan pek çok kurumunun eğitim programlarını hazırladı. 2015-2017 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Arapça hazırlık dönemi programına başkanlık yaptı.


Arapça Okutmanı

Mousab OLABI

mousab.olabi@ihu.edu.tr

2007 senesinde Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Trablus Cinân Üniversitesi’nde tefsir diplomasını elde etti. Şu an aynı üniversitenin tefsir ve Kur’ân ilimleri alanında “Fıtratın İçgüdünün Terbiyesinde Etkisi” başlığı altında yüksek lisans tezini yazmaya devam etmektedir. Suriye’de sekiz sene öğretmenlik yaptı. Bu sekiz senenin iki senesini Ebu’n-Nûr kurumunda yabancılara Arapça eğitmekle geçirdi. Daha sonra 2015 senesinde Türkiye’ye intikal ederek İstanbul’da bulunan İsar vakfında ve Sudan Arap Okulunda Arapça öğretim görevine başladı. 2010 senesinde Halep Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Karşılaştırmalı İslam Hukuku Sempozyumuna katıldı. “Hucurât Sûresi’nin Tahlil ve Tefsiri” adlı bir eseri bulunmaktadır. “Dilin Afetleri ve Tedavisi” ve “Kalbin Afetleri ve Tedavisi” gibi pek çok kitabın tahkikini gerçekleştirdi.